Aspecte legale

Legea francizei

Ordonanta nr.52 din 28 august 1997


Ordonanta nr.52 din 28 august 1997 privind regimul juridic al francizei in prezentare prescurtata

Notiuni

Franciza este un sistem de comercializare bazat pe o colaborare continua intre persoane fizice sau juridice, independente din punct de vedere financiar, prin care o persoana, denumita francizor, acorda unei alte persoane, denumita beneficiar, dreptul de a exploata sau de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu.
Francizorul este un comerciant care:
- este titularul drepturilor asupra unei marci inregistrate; drepturile trebuie sa fie exercitate pe o durata cel putin egala cu durata contractului de franciza;
- confera dreptul de a exploata ori de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu;
- asigura beneficiarului o pregatire initiala pentru exploatarea marcii inregistrate;
- utilizeaza personal si mijloace financiare pentru promovarea marcii sale, cercetarii si inovatiei, asigurand dezvoltarea si viabilitatea produsului.

Beneficiarul este un comerciant, persoana fizica sau juridica, selectionat de francizor, care adera la principiul omogenitatii retelei de franciza, asa cum este ea definita de catre francizori.

Know-how este ansamblul formulelor, definitiilor tehnice, documentelor, desenelor si modelelor, retelelor, procedeelor si al altor elemente analoage, care servesc la fabricarea si comercializarea unui produs.

Reteaua de franciza cuprinde un ansamblu de raporturi contractuale intre un francizor si mai multi beneficiari, in scopul promovarii unei tehnologii, unui produs sau serviciu, precum si pentru dezvoltarea productiei si distributiei unui produs sau serviciu.

Norme privind relatiile dintre parti. Relatiile precontractuale, contractuale, postcontractuale

Faza precontractuala are scopul de a permite fiecarei parti sa-si confirme decizia de a colabora.

Francizorul furnizeaza viitorului beneficiar informatii care ii permit acestuia sa participe, in deplina cunostinta de cauza, la derularea contractului de franciza.
Francizorul se obliga sa furnizeze beneficiarului informatii despre:

- experienta dobandita si transferabila;
- conditiile financiare ale contractului, respectiv redeventa initiala sau taxa de intrare in retea, redeventele periodice, redeventele din publicitate, determinarea tarifelor privind prestarile de servicii si tarifele privind produsele, serviciile si tehnologiile, in cazul clauzei obligatiilor contractuale de cumparare;
- elementele care permit beneficiarului sa faca calculul rezultatului previzionat si sa-si intocmeasca planul financiar;
- obiectivele si aria exclusivitatii acordate;
- durata contractului, conditiile reinnoirii, rezilierii, cesiunii.


Contractul de franciza trebuie sa reflecte interesele membrilor retelei de franciza, protejand drepturile de proprietate industriala sau intelectuala ale francizorului, prin mentinerea identitatii comune si a reputatiei retelei de franciza. Contractul de franciza trebuie sa defineasca, fara ambiguitate, obligatiile si responsabilitatile fiecarei parti, precum si orice alte clauze ale colaborarii.

Francizorul trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

a) sa detina si sa exploateze o activitate comerciala, pe o anumita perioada, anterior lansarii retelei de franciza;
b) sa fie titularul drepturilor de proprietate intelectuala si/sau industriala;
c) sa asigure beneficiarilor sai o pregatire initiala, precum si asistenta comerciala si/sau tehnica permanenta, pe toata durata existentei drepturilor contractuale.

Beneficiarul trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

a) sa dezvolte reteaua de franciza si sa mentina identitatea sa comuna, precum si reputatia acesteia;
b) sa furnizeze francizorului orice informatie de natura a facilita cunoasterea si analiza performantelor si a situatiei reale financiare, pentru a asigura o gestiune eficienta in legatura cu franciza;
c) sa nu divulge la terte persoane know-how-ul furnizat de catre francizor, atat pe toata durata contractului de franciza, cat si ulterior.

Contractul de franciza trebuie sa cuprinda urmatoarele clauze:

- obiectul contractului;
- drepturile si obligatiile partilor;
- conditiile financiare;
- durata contractului;
- conditiile de modificare, prelungire si reziliere.

Contractul de franciza va respecta urmatoarele principii:

- termenul va fi fixat astfel incat sa permita beneficiarului amortizarea investitiilor specifice francizei;
- francizorul va instiinta pe beneficiar cu un preaviz suficient de mare asupra intentiei de a nu reinnoi contractul la data expirarii sau de a nu semna un nou contract;
- in cadrul clauzelor de reziliere, se vor stabili in mod clar circumstantele care pot sa determine o reziliere fara preaviz;
- conditiile in care va putea sa opereze cesiunea drepturilor decurgand din contract vor fi cu claritate precizate, in special conditiile de desemnare a unui succesor;
- dreptul de preemtiune va fi prevazut, daca interesul mentinerii sau dezvoltarii retelei de franciza necesita recunoasterea acestui drept;
- clauzele de nonconcurenta vor fi cuprinse in contract, pentru protejarea know-how-ului;
- obligatiile financiare ale beneficiarului vor fi cu claritate precizate si vor fi determinate astfel incat sa favorizeze atingerea obiectivelor comune.

Prin contractul de franciza, francizorul controleaza respectarea tuturor elementelor constitutive ale imaginii marcii. Marca francizorului, simbol al identitatii si al renumelui retelei de franciza, constituie garantia calitatii produsului/serviciului/tehnologiei furnizate consumatorului. Aceasta garantie este asigurata prin transmiterea si prin controlul respectarii know-how-ului, furnizarea unei game omogene de produse si/sau servicii si/sau tehnologii. Francizorul se asigura ca beneficiarul, printr-o publicitate adecvata, face cunoscut ca este o persoana independenta din punct de vedere financiar in raport cu francizorul sau cu alte persoane.

Dreptul care se transfera obliga beneficiarul la plata unei redevente si il autorizeaza sa utilizeze marca produselor si/sau serviciilor si/sau tehnologiilor, know-how-ul ori o alta experienta deosebita de franciza, precum si orice alte drepturi de proprietate intelectuala sau industriala, dupa caz, sustinut permanent de asistenta comerciala si/sau tehnica a francizorului, pe toata durata de valabilitate a contractului de franciza.

Francizorul va notifica in scris beneficiarului orice incalcare a obligatiilor contractuale si ii va acorda un termen rezonabil de remediere.

La incetarea relatiilor contractuale, relatiile postcontractuale se vor baza pe regulile unei concurente loiale.

Francizorul poate sa impuna obligatii ferme fostului beneficiar, asigurand astfel protejarea caracterului confidential al afacerii si, in special, neutilizarea know-how-ului de catre o retea concurenta.

In cazul in care francizorul propune semnarea unui contract de exclusivitate, vor fi respectate urmatoarele reguli:
- daca este incasata o taxa de intrare in reteaua de franciza, la semnarea contractului de franciza, suma privind drepturile de exclusivitate, prevazuta in contract, este proportionala cu taxa de intrare si se adauga acesteia;
- in lipsa taxei de intrare, modalitatile de rambursare a taxei de exclusivitate sunt precizate in cazul rezilierii contractului de franciza;
- taxa de exclusivitate poate fi destinata pentru a acoperi o parte a cheltuielilor necesare implementarii francizei si/sau pentru a delimita zona si/sau pentru know-how-ul transmis;
- contractul de exclusivitate trebuie sa prevada o clauza de reziliere, convenabila ambelor parti;
- durata este determinata in functie de caracteristicile proprii fiecarei francize.

Francizorul poate sa impuna o clauza de nonconcurenta si de confidentialitate, pentru a impiedica instrainarea know-how-ului transmis pe durata contractului de exclusivitate.

In temeiul relatiilor contractuale cu beneficiarii sai, francizorul va intemeia o retea de franciza, care trebuie exploatata astfel incat sa permita pastrarea identitatii si renumelui retelei pentru care francizorul este garant.

Reteaua de franciza este formata din francizor si beneficiari. Prin organizare si dezvoltare, reteaua de franciza trebuie sa contribuie la ameliorarea productiei si/sau distributiei de produse si/sau de servicii.

Publicitate si selectie
Publicitatea pentru selectionarea beneficiarilor trebuie sa fie lipsita de ambiguitate si sa nu contina informatii eronate.
Documentele publicitare, care prezinta rezultatele financiare previzionate ale unui beneficiar, vor trebui sa fie obiective si verificabile.
(1) Francizorul selectioneaza beneficiarul care face dovada competentelor solicitate, respectiv: calitati manageriale si capacitate financiara pentru exploatarea afacerii.
(2) Francizorul, in calitate de initiator si garant al retelei de franciza, trebuie sa vegheze la pastrarea identitatii si a reputatiei retelei de franciza.

PREZENTA WEB
NEWSLETTER

15 ani de info utile/noutati/optimizare afaceri pentru 15.000 abonati francizori/ investitori/ proprietari de afaceri. Aboneaza-te acum!

PREZENTA WEB
SOCIAL MEDIA

Urmeaza cursul gratuit de franciza inaugurat de IMO in 2006 si actualizat
la nivelul anului 2016.