Aspecte legale

Legea francizei nr. 79

Regimul juridic al francizeiLegea nr.79 din 9 aprilie 1998 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.52/1997 privind regimul juridic al francizei
Textul actului publicat in M.Of. nr. 147/13 apr. 1998

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. - Se aproba Ordonanta Guvernului nr.52 din 28 august 1997 privind regimul juridic al francizei, emisa in temeiul art. 1 lit. c) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.224 din 30 august 1997, cu urmatoarele modificari:

1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 1. - In intelesul prezentei ordonante, notiunile de mai jos se definesc astfel:
a) Franciza este un sistem de comercializare bazat pe o colaborare continua intre persoane fizice sau juridice, independente din punct de vedere financiar, prin care o persoana, denumita francizor, acorda unei alte persoane, denumita beneficiar, dreptul de a exploata sau de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu.
b) Francizorul este un comerciant care:

- este titularul drepturilor asupra unei marci inregistrate; drepturile trebuie sa fie exercitate pe o durata cel putin egala cu durata contractului de franciza;
- confera dreptul de a exploata ori de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu;
- asigura beneficiarului o pregatire initiala pentru exploatarea marcii inregistrate;
- utilizeaza personal si mijloace financiare pentru promovarea marcii sale, cercetarii si inovatiei, asigurand dezvoltarea si viabilitatea produsului.
c) Beneficiarul este un comerciant, persoana fizica sau juridica, selectionat de francizor, care adera la principiul omogenitatii retelei de franciza, asa cum este ea definita de catre francizori.
d) Know-how este ansamblul formulelor, definitiilor tehnice, documentelor, desenelor si modelelor, retelelor, procedeelor si al altor elemente analoage, care servesc la fabricarea si comercializarea unui produs.
e) Reteaua de franciza cuprinde un ansamblu de raporturi contractuale intre un francizor si mai multi beneficiari, in scopul promovarii unei tehnologii, unui produs sau serviciu, precum si pentru dezvoltarea productiei si distributiei unui produs sau serviciu."

2. Articolul 2 se abroga.

3. Titlul capitolului II va avea urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL II Norme privind relatiile dintre parti. Relatiile precontractuale, contractuale, postcontractuale"

4. Titlul "Sectiunea I - Relatiile precontractuale; relatiile postcontractuale" se elimina.

5. Articolul 3 alineatul 3 - partea introductiva - se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Francizorul se obliga sa furnizeze beneficiarului informatii despre:"

6. Titlul "Sectiunea a II-a - Contractul de franciza" se elimina.

7. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 6. - Contractul de franciza trebuie sa cuprinda urmatoarele clauze:

- obiectul contractului;
- drepturile si obligatiile partilor;
- conditiile financiare;
- durata contractului;
- conditiile de modificare, prelungire si reziliere."

8. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 8. - Francizorul va notifica in scris beneficiarului orice incalcare a obligatiilor contractuale si ii va acorda un termen rezonabil de remediere."

9. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 9. - La incetarea relatiilor contractuale, relatiile postcontractuale se vor baza pe regulile unei concurente loiale.

Francizorul poate sa impuna obligatii ferme fostului beneficiar, asigurand astfel protejarea caracterului confidential al afacerii si, in special, neutilizarea know-how de catre o retea concurenta."

10. Titlul "Sectiunea a III-a - Contractul de exclusivitate" se elimina.

11. Titlul "Sectiunea a IV-a - Raporturile dintre parti in reteaua de franciza" se elimina.

12. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 12. - In temeiul relatiilor contractuale cu beneficiarii sai, francizorul va intemeia o retea de franciza, care trebuie exploatata astfel incat sa permita pastrarea identitatii si renumelui retelei pentru care francizorul este garant."

13. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 13. - Reteaua de franciza este formata din francizor si beneficiari. Prin organizare si dezvoltare, reteaua de franciza trebuie sa contribuie la ameliorarea productiei si/sau distributiei de produse si/sau de servicii."

14. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 14. - Publicitatea pentru selectionarea beneficiarilor trebuie sa fie lipsita de ambiguitate si sa nu contina informatii eronate."

15. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 15. - Documentele publicitare care prezinta rezultatele financiare previzionate ale unui beneficiar vor trebui sa fie obiective si verificabile."

16. Articolul 16 se abroga.

17. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 17. - Francizorul selectioneaza beneficiarul care face dovada competentelor solicitate, respectiv: calitati manageriale si capacitate financiara pentru exploatarea afacerii.

Francizorul, in calitate de initiator si garant al retelei de franciza, trebuie sa vegheze la pastrarea identitatii si a reputatiei retelei de franciza."

18. Titlul "CAPITOLUL IV - Sanctiuni si contraventii" se elimina.

19. Articolul 18 se abroga.

20. Titlul "CAPITOLUL V - Dispozitii finale" se elimina.

21. Articolele 19 si 20 se abroga.

PREZENTA WEB
NEWSLETTER

15 ani de info utile/noutati/optimizare afaceri pentru 15.000 abonati francizori/ investitori/ proprietari de afaceri. Aboneaza-te acum!

PREZENTA WEB
SOCIAL MEDIA

Urmeaza cursul gratuit de franciza inaugurat de IMO in 2006 si actualizat
la nivelul anului 2016.